Puisi Basa Jawa : GEMPI

Suwe aku lungguh ing kene
Angen-angen kadadean jaman semana
Jaman nalika ibuku dereng seda
Lamun semana iku mung iso dadi kenangan
Kenangan ing njero pikiran


Uripku kayata ora guna
Yen ora ana ibuku ing sanding
Pengen tangan iku marani lading
Medhot gulu, marani Ibu


Duh Gusti......
Punapa panjenengan damel gerah ibu kula
Punapa mboten kula..
Kula kang ala, ora guna


Duh Gusti....
Saget punapa kula niki
Tanpa Ibu ingkang semanding

0 komentar:Posting Komentar